Deklarata e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës!