Njoftim !

Njoftim!

Të nderuar kolegë,
Dekanati FGJH ka kënaqësinë t’ju njoftojë se Universiteti i Tiranës është Partner i Asociuar në projektin Erasmus-Plus ENROPE. Qëllimi kryesor i projektit është krijimi i një rrjeti kërkuesish në fushën e shumëgjuhësisë dhe arsimit. Për informacione të mëtejshme, thirrje, aplikime etj, ju lutem referojuni faqes zyrtare të projektit https://enrope.eu/ .
Gjejmë rastin të falenderojmë dhe dy koleget e departamentit të gjuhës frënge, Elona Toro dhe Anida Kisi që u kujdesën për aplikimin në projekt.

Bashkelidhur do të gjeni dhe letren e derguar nga Universiteti Humboldt per pranimin ne projekt.