Departamenti i Gjuhës Greke – Stafi

Përgjegjës i departamentit

11

Prof. As. Dr. Sofia Delijorgji

Përgjegjëse e Departamentit të Gjuhës Greke
Më shumë

Prof. As. Dr. Sofia Delijorgji  është e punësuar me kohë të plotë pranë Departamentin e Gjuhës Greke, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës. Ka një përvojë pune 20 vjeçare si pedagoge dhe studiuese. Pas diplomimit në Gjuhë, Letërsi dhe Qytetër Me shume

Prof. Ass.Dr. Maklena NIKA

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Greke
Më shumë

Dr. Isida Metaj

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Greke
Më shumë

Dr. Eneida MATAJ

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Greke
Më shumë

Dr. Elvis Bramo

Pedagog në Departamentin e Gjuhës Greke
Më shumë

Μsc. Edlira Jorgaqi

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Greke
Më shumë