DEPARTAMENTI I GJUHËVE SLLAVE E BALLKANIKE,DEGA E GJUHËS RUSE, FTON TË GJITHË MATURANTËT TË STUDIOJNË GJUHËN RUSE NË FAKULTETIN E GJUHËVE TË HUAJA.

DEPARTAMENTI I GJUHËVE SLLAVE E BALLKANIKE,DEGA E GJUHËS RUSE, FTON TË GJITHË MATURANTËT TË STUDIOJNË GJUHËN RUSE NË FAKULTETIN E GJUHËVE TË HUAJA.

DEPARTAMENTI I GJUHËVE SLLAVE E BALLKANIKE,

DEGA E GJUHËS RUSE, FTON TË GJITHË MATURANTËT TË STUDIOJNË GJUHËN RUSE NË FAKULTETIN E GJUHËVE TË HUAJA.

FGJH- JA OFRON PROGRAME BASHKOHORE NË:

BACHELOR, MASTER I SHKENCAVE, SI DHE NJË STAF TË SPECIALIZUAR AKADEMIK.

DEPARTAMENTI I GJUHËVE SLLAVE E BALLKANIKE,DEGA E GJUHËS RUSE