DOKUMENTAT E NEVOJSHME PËR PËRFITIMIN E BURSAVE PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 CIKLI I PARE (BACHELOR)

Në zbatim të V.K.M-së Nr. 39 datë 23.01.2019 për përfitimin e bursave, njoftojmë se aplikimi për t’u trajtuar me bursë do të bëhet nga studenti pranë Departamenteve sipas gjuhëve përkatëse:
Studentët që regjistrohen në vitin e parë dhe të viteve të tjera mund t’a dorëzojnë dokumentacionin nga data 18/10/2021 deri në 12/11/2021.
Për dokumentat që duhet të dorëzojnë studentët sipas kategorive (kliko këtu)
Formulari i kërkesës për t’u trajtuar me bursë (kliko këtu)