DOKUMENTAT E NEVOJSHME PËR PËRJASHTIMIN NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 PËR STUDENTËT E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE (BACHELOR)

Në zbatim të V.K.M-së Nr. 40 datë 23.01.2019 dhe VKM-së Nr. 251 datë 27.03.2020 për përjashtimin nga tarifa e shkollimit, njoftojmë se aplikimi për të përfituar përjashtimin nga tarifa do të bëhet nga studenti nëpërmjet dorëzimit të dokumentave pranë Departamenteve sipas gjuhëve përkatëse:
Studentët që regjistrohen në vitin e parë dhe të viteve të tjera mund t’a dorëzojnë dokumentacionin nga data 18/10/2021 deri në 12/11/2021.
Për dokumentat që duhet të dorëzojnë studentët sipas kategorive (Kliko këtu)
Formulari i kërkesës për t’u përjashtuar nga tarifa shkollimit (Kliko këtu)