DOKUMENTAT E NEVOJSHME PËR REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 PËR STUDENTËT E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE (MASTER)

Bazuar në VKM-në Nr. 780 datë 26.12.2018, për reduktimin në masën 50% të tarifës së shkollimit, për studentët e Cklit të dytë, njoftojmë se aplikimi për të përfituar reduktim të tarifës do të bëhet nga studenti pranë Departamenteve sipas gjuhëve përkatëse::
 
Studentët që regjistrohen në vitin e parë dhe të viteve të tjera mund t’a dorëzojnë dokumentacionin nga data 18/10/2021 deri në 12/11/2021.
 
Për dokumentat që duhet të dorëzojnë studentët sipas kategorive (Kliko këtu)
Formulari i kërkesës për të përfituar reduktim nga tarifa shkollimit (Kliko këtu)