Fakulteti i Gjuhëve të Huaja shpërndan për herë të parë kartat e studentit

Për herë të parë në Fakultetin e Gjuheve te Huaja u shpërndan kartat e studentit dhe certifikata zyrtare të regjistrimit të studentëve në  Universitetin e Strasburgut.