Njoftim për publikimin e moduleve të akredituara për Fakultetin e Gjuhëve të Huaja

Njoftim për publikimin e moduleve të akredituara për Fakultetin e Gjuhëve të Huaja
Instituti i Zhvillimit të Arsimit (IZHA)
Publikon modulet e akredituara për Fakultetin e Gjuhëve të Huaja , të cilat do ti gjeni më të detajuara në linkun e mëposhtëm :