Njoftim për hapjen e aplikimeve për bursa mobiliteti për studentët, stafin akademik dhe administrativ të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Alexandru Ioan Cuza të Iasi Rumani

Njoftim për hapjen e aplikimeve për bursa mobiliteti për studentët, stafin akademik dhe administrativ të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Alexandru Ioan Cuza të Iasi Rumani
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti per  studentët , stafin akademik dhe administrativ të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Alexandru Ioan Cuza të Iasi në Rumani.
Dokumente duhen dorazi ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes, Drejtoria e KOMUNIKIMIT, Sektori i Marredhenieve me Jashte si dhe duhet te dorezohen te skanuara ne e-mailin [email protected]
Bashkengjitur gjeni informacione te metejshme ne lidhje me proceduren e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshem.