Fillimi i procedurave të aplikimit për anëtarin e Bordit të Administrimit të UT-së, të propozuar nga studentët , nga data 23 prill 2019 deri në datë 10 maj 2019.

Njoftim !

Bashkëngjitur do të gjeni Urdhërin e Brëndshëm Nr.7 datë 24.04.2019 të Rektoratit të Universitetit të Tiranës, mbi shpalljen e fillimit të procedurave të aplikimit për anëtarin e Bordit të Administrimit të UT-së, të propozuar nga studentët , nga data 23 prill 2019 deri në datë 10 maj 2019.