“Grafikët e provimeve për programet Master i Shkencave dhe Master Profesional, Cikli i dytë, Gjuhë Angleze, Sezoni i Vjeshtës 2023-2024”

Njoftim,
🇬🇧Ju percjellim “Grafikët e provimeve për programet Master i Shkencave dhe Master Profesional, Cikli i dytë, Gjuhë Angleze, Sezoni i vjeshtës 2023-2024.
Suksese!😊