Grafikët e provimeve për programin Bachelor, Cikli i Parë, Gjuhë Angleze, Sezoni i Vjeshtës 2023-2024

Njoftim!
🇬🇧Ju përcjellim Grafikët e provimeve për programin Bachelor, Cikli i Parë, Gjuhë Angleze, Sezoni i Vjeshtës 2023-2024
Suksese!😊