Grafikët e provimeve për programet Master i Shkencave, viti i dytë, sezoni i Minivjeshtës, Verë 2022, Departamenti i Gjuhës Italiane