Grafikët e provimeve, sezoni i dimrit, 21.02.2022 – 04.03.2022, programet Master i Shkencave në degën Gjuhë Italiane.