Grafikët e provimeve, Sezoni i Minivjeshtës 2, 2019 – 2020, 22.-23.10.2020, Programet Bachelor.