Grafikët e provimeve, Sezoni i Vjeshtës, 2019 – 2020, 22.-23.10.2020, Programet Master.