Grafiket e provimeve për Minisezonin dhe datën e Diplomimit , për Ciklin e Parë të Studimeve në degën Gjuhë Italiane.

Njoftim !

Bashkëngjitur do të gjeni grafiket e provimeve për Minisezonin dhe datën e Diplomimit , për Ciklin e Parë të Studimeve në degën Gjuhë Italiane.

BA-minisezoni-tetor-2020