Sezoni i riprovimeve për studentët e Ciklit të Parë (viti i tretë) dhe studentët e Ciklit të Dytë (viti i dytë)

Njoftim !

Bashkëngjitur do të gjeni Urdhërin e Brëndshëm Nr. 95 datë 16.10.2020, ” Mbi hapjen e sezonit të riprovimeve për studentët e Ciklit të Parë (viti i tretë) dhe studentët e Ciklit të Dytë (viti i dytë).

Datat e sezonit të riprovimeve do të jenë data 22 dhe 23 Tetor 2020.