Grafikët e provimeve, sezoni i minivjeshtës, 23.06.2021 – 24.06.2021, programet Master i Shkencave , Viti i Dytë në degën Gjuhë Ruse.