Grafikët e provimeve, sezoni i verës, 05.07.2021 – 23.07.2021, programet Master i Shkencave , Viti i Parë në degën Gjuhë Turke.