Grafiket e provimeve, Sezoni i Vjeshtes, 2019 – 2020, për Ciklin e Parë të Studimeve në degën Gjuhë Greke.

Njoftim !

Bashkëngjitur do të gjeni grafiket e provimeve, Sezoni i Vjeshtës, 2019 – 2020, për Ciklin e Parë të Studimeve në degën Gjuhë Greke.

Gjuhë Greke 2019-2020