Grafiket e provimeve, Sezoni i Vjeshtes, 2019 – 2020, për Ciklin e Parë të Studimeve në degën Gjuhë Italiane.

Njoftim !

Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve, Sezoni i Vjeshtës, 2019 – 2020, për Ciklin e Parë të Studimeve në degën Gjuhë Italiane.

Vjeshta 2020, Dep. It. (BA)