Grafiket e rishikuar të provimeve, Cikli i Dytë të Studimeve, Master i Shkencave në “Mësuesi” , “Përkthim Teknik-letrar dhe Interpretim” dhe “Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor dhe Turistik”, Sezoni i riprovimeve jashtë sezonit të rregullt, 19.04.2021 – 23.04.2021

Njoftim !

Bashkengjitur do te gjeni grafiket e rishikuar te provimeve, Cikli i Dyte te Studimeve, Master i Shkencave ne “Mesuesi” , “Perkthim Teknik-letrar dhe Interpretim” dhe “Gjuhe dhe Komunikim Nderkulturor dhe Turistik”,
Sezoni i riprovimeve jashte sezonit te rregullt, 19.04.2021 – 23.04.2021 ne degen Gjuhe Italiane.

Grafiket e rishikuar të provimeve, Cikli i Dytë të Studimeve, Master i Shkencave në “Mësuesi” , “Përkthim Teknik-letrar dhe Interpretim” dhe “Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor dhe Turistik”, Sezoni i riprovimeve jashtë sezonit të rregullt, 19.04.2021 – 23.04.2021