Mbrojtje e Gjuhës Angleze në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja

NJOFTIM

Mbrojtja e Gjuhës Angleze në Fakultetin tonë do të zhvillohet si me poshte:
1. Provimi do te zhvillohet vetem ONLINE
2. Provimi zhvillohet diten e marte, date 27.04.2021, duke filluar nga ora 9:00
3. Rregjistrimet mbyllen ne daten 23.04.2021, ora 12:00
4. Per provimin kandidatet duhet te pergatisin nje liber me 300 faqe nga fusha e kualifikimit te kandidatit/es (liber nga profesioni qe kanditati/ja ka).
5. Gjate rregjistrimit kandidatet te dergojne ne adresen e emailit [email protected] adresen e sakte te emailit dhe numurin e sakte te celularit, ne menyre qe te mundesohet pjesemarrja ne provimin Online.
Regjistrimi behet online ne adresen [email protected] ose duke u paraqitur me dokumentacionin perkates prane zyres se Mbrojtjes se Gjuheve.
Dokumentacioni për regjistrim: pagesa në bankë mandatin e te ciles e gjeni ne linkun bashkengjitur(https://drive.google.com/file/d/1DBaYAvdhGKwRFsr9NV-7XUorr7Vm7Hk6/view?usp=sharing), fotokopje e dokumentit te identifikimit , një fotokopje të diplomës.