Mbrojtja e Gjuhës Italiane në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja

NJOFTIM!

Mbrojtja e Gjuhës Italiane në Fakultetin tonë do të zhvillohet në datën 30.04.2021 ora 09:00 ne auditoret e Fakultetit dhe
ne daten 01.05.2021 do te zhvillohet ONLINE ora 09:00.
Provimi do të zhvillohet vetëm me gojë.
Regjistrimi behet brënda datës 23.04.2021, online ne adresen [email protected] ose duke u paraqitur me dokumentacionin perkates prane zyres se Mbrojtjes se Gjuheve.
Dokumentacioni për regjistrim: pagesa në bankë mandatin e te ciles e gjeni ne linkun bashkengjitur(https://drive.google.com/file/d/1DBaYAvdhGKwRFsr9NV-7XUorr7Vm7Hk6/view?usp=sharing), fotokopje e dokumentit te identifikimit , një fotokopje të diplomës .
SHENIM : Për ata që duan ta zhvillojnë provimin online,
të dërgojnë e-mail 2 ditë përpara datës së provimit
në adresën e departamentit: [email protected]
Suksese !