Grafiket e rishikuar të provimeve, Cikli i Dytë të Studimeve, Master i Shkencave “Përkthim Teknik-letrar dhe Interpretim”, Sezoni i riprovimeve jashtë sezonit të rregullt, 19.04.2021 – 23.04.2021 viti i Dytë në degën Gjuhë Ruse.

Njoftim!
Bashkengjitur do te gjeni grafiket e rishikuar te provimeve, Cikli i Dyte te Studimeve, Master i Shkencave “Perkthim Teknik-letrar dhe Interpretim”, Sezoni i riprovimeve jashte sezonit te rregullt, 19.04.2021 – 23.04.2021 viti i Dyte ne degen Gjuhe Ruse.
 

Grafiket e rishikuar të provimeve, Cikli i Dytë të Studimeve, Master i Shkencave “Përkthim Teknik-letrar dhe Interpretim”, Sezoni i riprovimeve jashtë sezonit të rregullt, 19.04.2021 – 23.04.2021 viti i Dytë në degën Gjuhë Ruse.