Oraret mësimore të ndryshuara të Programeve Master i Shkencave në Mësuesi dhe Përkthim dhe Interpretim, Semestri i dyte, vitit akademik 2020-2021 për degën Gjuhë Gjermane.