Informacion mbi mundësine e aplikimit për bursa në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin Cankiri Karatekin,Turqi

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin ndihmës akademik me karakter administrativ/administrativ me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës,Universitetin Cankiri Karatekin,Turqi.

Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe i skanuar në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën e-mail   [email protected] 

Bashkangjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

 

THIRRJA-Cankiri-Karatekin-staf-2-16.06.2022