Informacion mbi mundësine e aplikimit për bursa në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin Democritus të Trakës,Greqi

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin e Universitetit të Tiranës,Universitetin Democritus të Trakës,Greqi.

Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe i skanuar në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën e-mail   [email protected] 

Bashkangjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

Thirrja-për-aplikime-për-stafin-ne-Universitetin-Democritius-i-Trakës-16.06.2022