Interpretimi në Art Turbina,pjesa teatrale “Argan fait le mort te Emanuelle delle Piane”

Studentët e departamentit të gjuhës frënge, nën drejtimin e Prof. Ardiana Hyso Kastrati, interpretuan në Art Turbina pjesën teatrale Argan fait le mort te Emanuelle delle Piane bazuar në komedinë e Molierit Le malade imaginaire dhe i falën publikut emocione të këndshme.