Java e trajnimeve organizuar përmes Qendrës Rajonale Frëngjishtfolëse për Vendet e Europës Qendrore dhe Lindore (CREFECO).

Java e trajnimeve organizuar përmes Qendrës Rajonale Frëngjishtfolëse për Vendet e Europës Qendrore dhe Lindore (CREFECO).

Java e trajnimeve organizuar përmes Qendrës Rajonale Frëngjishtfolëse për Vendet e Europës Qendrore dhe Lindore (CREFECO), në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe të Rinisë dhe shoqatën e mësuesve te frëngjishtes të Shqipërisë,
mbështetur edhe nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, trajnimi “Të bejmë orën e frëngjishtes sa më dinamike, në klasë dhe në distancë”.

Trajnimi do të mbahet nga data 4 deri më 8 tetor 2021 në ambientet e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës dhe do të udhëhiqet nga Prof. Andromaqi Haloçi dhe Prof. Elida Ristani. Mësuesit pjesëmarrës janë nga qytete
të ndryshme të Shqipërisë që japin mësim në sistemin parauniversitar shqiptar (AMF, AMU, AML).