Muzika përbën një ndër aspektet më të rëndësishme të kulturës së një vendi, andaj më dt. 21 janar, KSFGJH zhvilloi 🎤🎶Karaoke Night🎤🎶 në ambjentet e Qendrës Multifunksionale të Këshillit Studentor dhe Klubeve Studentore.

Studentët u argëtuan duke kënduar këngë të gjuhëve të ndryshme (shqip, anglisht, italisht, frëngjisht, spanjisht, koreane, kinezisht, gjermanisht e greqisht) duke shpalosur njeherazi dhe talentin e tyre.