Konferencë Ndërkombëtare me temë : “700 vjet nga vdekja e Dantes: perspektiva studimore midis Shqipërisë dhe Italisë”.

Konferencë Ndërkombëtare me temë : “700 vjet nga vdekja e Dantes: perspektiva studimore midis Shqipërisë dhe Italisë”.

Me rastin e 700-vjetorit të vdekjes së Dante Alighieri-t, Departamenti i Gjuhës Italiane, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës (Shqipëri) organizon, nën patronazhin e Ambasadës Italiane në Tiranë, Konferencën Ndërkombëtare:

700 vjet nga vdekja e Dantes: perspektiva studimore midis Shqipërisë dhe Italisë

Për më shumë informacion lexoni thirrjen e konferencës ose kontaktoni në adresën e postës elektronike: [email protected]

Convegno Dante 700 Dip.it