Mbrojtja e Gjuhëve të Huaja të cilat ofrohen nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja do të zhvillohen në datën 25.09.2021 ora 09:00.

NJOFTIM!

Mbrojtja e Gjuhëve të Huaja të cilat ofrohen nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja do të zhvillohen në datën 25.09.2021 ora 09:00.

Regjistrimet fillojnë në datën 23.08.2021 dhe afati i fundit i regjistrimeve është data 15.09.2021.

Regjistrimi bëhet duke u paraqitur me dokumentacionin përkates pranë zyrës së Mbrojtjes së Gjuhëve në Fakultet.

Dokumentacioni për regjistrim: pagesa në bankë mandatin e të cilës e gjeni në linkun bashkëngjitur(https://drive.google.com/file/d/1DBaYAvdhGKwRFsr9NV-7XUorr7Vm7Hk6/view?usp=sharing), fotokopje e dokumentit të identifikimit , një fotokopje të diplomës .

Shenim : Përsa i përket mënyrës së zhvillimit të provimit do të jepet informacion në një moment të dytë.