Regjistrimet për provimet e vjeshtës.

NJOFTIM!

1- Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Parë Bachelor të degëve Anglisht, Italisht, Spanjisht, Rusisht, Turqisht, të paraqiten pranë Sekretarisë Mësimore për të kryer regjistrimin për provimet e vjeshtës- shtator 2021 nga data 23 gusht 2021 deri me datë 27 gusht 2021 nga ora 9.00 deri 14.00.

2- Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Parë Bachelor të degëve Gjermanisht, Greqisht, Frëngjisht regjistrimet do të kryhen në datat 30, 31 gusht dhe 1 shtator 2021.

3-KUJTESË: Në sezonin e vjeshtës jepen deri në 30 kredite duke përfshire si lëndët e vitit në vijim ashtu dhetë mbartura nga vite të mëparshme.

4- Për Ciklin e Dytë të studime e regjistrimet do të kryhen nga Sekretaria Mësimore.

​​ SEKRETARIA MËSIMORE