Konferencë: PASURIA E GJUHËS DHE PASURIA E MESAZHIT TEK LANDOLFI: PROBLEME TË PËRKTHIMIT

Në kuadër të manifestimit të javës së XXII të Gjuhës Italiane nëpër Botë, ditën e enjte data 27 Tetor 2022, ora 10:00, Prof. Dr. Klara Kodra do të mbajë një konferencë me titull: PASURIA E GJUHËS DHE PASURIA E MESAZHIT TEK LANDOLFI: PROBLEME TË PËRKTHIMIT, pranë bibiotekës “Argjiro” e Fakultetit te Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës.   

Nell’ambito delle manifestazioni per la XXII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo,  giovedì 27 ottobre alle ore 10:00 presso la Biblioteca Argjiro della Facoltà di Lingue Straniere dell’Università di Tirana, la Prof. Dr. Klara Kodra terrà una conferenza dal titolo: RICCHEZZA DI LINGUAGGIO E  RICCHEZZA DI MESSAGGIO IN LANDOLFI: PROBLEMI DI TRADUZIONE.