Kongresi Ndërkombëtar i Turqishtes dhe Studimeve Rajonale me temë : ” E djeshmja, e sotmja dhe e ardhmja e Gjuhës Turke në Shqiperi”

Njoftim !

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Departamenti i Gjuhëve Sllave e Ballkanike në kuadër të 20 vjetorit të themelimit të Degës së Gjuhës Turke, në bashkëpunim me 16 Universitete dhe Institucione Kërkimore në datat 28-30 Mars 2019 organizon Kongresin Ndërkombëtar të Turqishtes dhe Studimeve Rajonale me temë : ” E djeshmja, e sotmja dhe e ardhmja e Gjuhës Turke në Shqiperi” .

Bashkëngjitur do të gjeni dhe programin e këtij Kongresi sipas datave përkatëse.

Kliko këtu