Lista e fituesve të aplikimeve për transferime dhe program të dytë studimi për vitin akademik 2017-2018

Lista e fituesëve te aplikimeve për transferime dhe program të dytë studimi për vitin akademik 2017-2018

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës shpall fituesit për transferime dhe program të dytë studimi për vitin akademik 2017-2018 në programet e studimit Gjuhë Angleze, Gjuhë Gjermane, Gjuhë Italiane dhe Gjuhë Turke .

Lista e fituesëve të aplikimeve për transferime për vitin akademik 2017-2018 në gjuhët Angleze Gjermane Italiane

Lista e fituesëve të aplikimeve për program të dytë studimi për vitin akademik 2017-2018 në gjuhët Angleze Gjermane Turke