Hapet thirrja për aplikime për bursa shkëmbimi në Universitetin Alexandru Ioan Cuza i Ias-it në Rumani

Hapet thirrja për aplikime për bursa shkëmbimi në Universitetin Alexandru Ioan Cuza i Ias-it në Rumani

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa shkëmbimi në semestrin e dytë të vititakademik 2017-2018, për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës në Universitetin Alexandru Ioan Cuza i Ias-it në Rumani.

Për të aplikuar vizitoni faqen https://erasmusplus.uaic.ro/wplogin.php?action+register

Afati për aplikim data 15.10.2017.