Lista përmbledhëse e studentëve të Ciklit të Dytë Master, që u reduktohet tarifa e shkollimit me 50% për vitin akademik 2020-2021, sipas VKM-së 780, datë 26.12.2018 sipas kategorive të ndryshme.

Lista përmbledhëse e studentëve të Ciklit të Dytë Master, që u reduktohet tarifa e shkollimit me 50% për vitin akademik 2020-2021, sipas VKM-së 780, datë 26.12.2018 sipas kategorive të ndryshme.

Bashkëngjitur do të gjeni Listën përmbledhëse të studentëve të Ciklit të Dytë Master, që u reduktohet  tarifa e shkollimit me 50% për vitin akademik 2020-2021, sipas VKM-së 780, datë 26.12.2018  sipas kategorive të ndryshme.

Lista përmbledhëse e studentëve të Ciklit të Dytë Master, që u reduktohet tarifa e shkollimit me 50% për vitin akademik 2020-2021, sipas VKM-së 780, datë 26.12.2018 sipas kategorive të ndryshme.