Studentët e Ciklit të Parë, Bachelor, të cilët kanë përfituar bursë financiare për herë të parë, duhet të hapin një numër llogarie pranë degëve të Alpha Bank.

Njoftim!

Të gjithë studentët e Ciklit të Parë, Bachelor, të cilët kanë përfituar bursë financiare për herë të parë, duhet të hapin një numër llogarie pranë degëve të Alpha Bank. Vërtetimin e numrit të llogarisë bankare që do të marrin në bankë, duhet ta sjellin të skanuar ose me fotografi në adresën e emailit  [email protected] ose me postë pranë Fakultetit .