Listat e fituesëve për Ciklin e Dytë Master Shkencor për vitin akademik 2017-2018

Listat e fituesëve për Ciklin e Dytë Master Shkencor për vitin akademik 2017-2018  në të gjitha programet e studimit dhe për të gjitha degët që ofron fakulteti ynë.

Master Shkencor ne Gjuhe dhe Komunikim dega Gjuhe Spanjolle (Programi i Pare Studimi)

Master Shkencor ne Gjuhe dhe Komunikim dega Angleze (Programi i Dyte Studimi)

Master Shkencor ne Gjuhe dhe Komunikim dega Angleze (Programi i Pare Studimi)

Master Shkencor ne Gjuhe dhe Komunikim dega Gjuhe Frenge (Programi i Pare Studimi)

Master Shkencor ne Gjuhe dhe Komunikim dega Gjuhe Italiane (Programi i Pare Studimi)

Master Shkencor ne Gjuhe dhe Komunikim dega Gjuhe Turke (Programi i Pare Studimi)

Master Shkencor ne Mesuesi dega Gjuhe Angleze (Programi i Dyte Studimi)

Master Shkencor ne Mesuesi dega Gjuhe Angleze (Programi i Pare Studimi) (studente nga rrethet )

Master Shkencor ne Mesuesi dega Gjuhe Angleze (Programi i Pare Studimi) (studente nga universitetet private )

Master Shkencor ne Mesuesi dega Gjuhe Angleze (Programi i Pare Studimi) (studente qe i perkasin kategorive te vecanta jetim, aftesi te kufizuara

Master Shkencor ne Mesuesi dega Gjuhe Angleze (Programi i Pare Studimi) (studente te ardhur nga trojet)

Master Shkencor ne Mesuesi dega Gjuhe Angleze (Programi i Pare Studimi) (studente te cilet kane mbaruar ne UT)

Master Shkencor ne Mesuesi dega Gjuhe Frenge (Programi i Dyte Studimi)

Master Shkencor ne Mesuesi dega Gjuhe Frenge (Programi i Pare Studimi)

Master Shkencor ne Mesuesi dega Gjuhe Gjermane (Programi i Dyte Studimi)

Master Shkencor ne Mesuesi dega Gjuhe Gjermane (Programi i Pare Studimi)

Master Shkencor ne Mesuesi dega Gjuhe Italiane (Programi i Pare Studimi)

Master Shkencor ne Mesuesi dega Gjuhe Italiane (Programi i Dyte Studimi)

Master Shkencor ne Perkthim dhe Interpretim dega Gjuhe Angleze (Programi i Dyte Studimi)

Master Shkencor ne Perkthim dhe Interpretim dega Gjuhe Angleze (Programi i Pare Studimi)

Master Shkencor ne Perkthim dhe Interpretim dega Gjuhe Frenge (Programi i Pare Studimi)

Master Shkencor ne Perkthim dhe Interpretim dega Gjuhe Gjermane (Programi i Pare Studimi)

Master Shkencor ne Perkthim dhe Interpretim dega Gjuhe Greke (Programi i Dyte Studimi)

Master Shkencor ne Perkthim dhe Interpretim dega Gjuhe Greke (Programi i Pare Studimi)

Master Shkencor ne Perkthim dhe Interpretim dega Gjuhe Italiane (Programi i Pare Studimi)

Master Shkencor ne Perkthim dhe Interpretim dega Gjuhe Ruse (Programi i Pare Studimi)