Listat e Fituesëve të Ciklit të Dytë Master Shkencor dhe Master Profesional për vitin akademik 2018-2019

Listat e Fituesëve të Ciklit  të Dytë Master Shkencor dhe  Master Profesional  për vitin akademik 2018-2019 për të gjitha programet e studimit që ofron  Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.
Shënim : Per Gjuhën Italiane dhe Gjuhet Sllave dhe Ballkanike do dalin në vazhdim.
Paraqituni pranë sekretarisë mësimore për të bër regjistrimin nëse e gjeni emrin te lista e fituesëve.
Bashkëngjitur do të gjeni dhe listat për secilën degë.