Listat e Fituesëve të Ciklit të Dytë Master Shkencor për vitin akademik 2018-2019

Listat e Fituesëve të Ciklit  të Dytë Master Shkencor  për vitin akademik 2018-2019 për programet e studimit në Gjuhë Italiane që ofron  Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.
Shënim : Per  Gjuhet Sllave dhe Ballkanike dhe Gjuhën Greke do dalin në vazhdim.
Paraqituni pranë sekretarisë mësimore për të bërë regjistrimin nëse e gjeni emrin te lista e fituesëve. Afati i regjistrimeve 30.10.2018
Bashkëngjitur do të gjeni dhe listën.