Listat e Fituesëve vazhdimi i Raundit të Tretë

Listat e Fituesëve të Raundit të Tretë (shtesat) sipas kërkesave të depozituara në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja për vitin akademik 2020-2021 për programet e studimit Bachelor në Gjuhë Angleze, në Gjuhë Italiane, në Gjuhë Gjermane, në Gjuhë Spanjolle dhe në Gjuhë Turke.

Bashkëngjitur do të gjeni dhe listat për secilën degë.

Renditja sipas Pikëve Gjuhë Angleze Raundi i III-1

Renditja sipas Pikëve Gjuhë Italiane Raundi i III-1

Renditja sipas Pikëve Gjuhë Gjermane Raundi i III

Renditja sipas Pikëve Gjuhe Turke Raundi i III

Renditja sipas Pikëve Gjuhë Spanjolle Raundi i III