Procedurat e regjistrimeve në Raundin e 3-të për Fakultetin e Gjuhëve të Huaja

Njoftim !

Sipas Udhëzimit të Ministrit Nr.15, dt.26.05.2020 i ndryshuar “Per procedurat e regjistrimeve në Raundin e 3-të”, ju bëjme me dije se deri diten e nesërme datë 28.10.2020 ora 13:00 presim kerkesat tuaja për aplikim në Degët që ofron Fakulteti i Gjuhëve të Huaja për Raundin e 3-të.

Kërkesat do të dorezohen prane Zyrës Nr. 211 kati i II.

Shpallja e fituesëve do të bëhet sipas raundeve përkatëse në datat 28.10.2020 (Raundi i III), 29.10.2020(Raundi i II) dhe 30.10.2020(Raundi i I).

Regjistrimet do të bëhen sipas raundeve përkatëse në datat 29.10.2020(Fituesit e Raundit të III), 30.10.2020 (Fituesit e Raundit të II) dhe 31.10.2020 (Fituesit e Raundit të I).