Master profesional në fushën e Përkthimit në bashkëpunim me Universitetin e Strasburgut, ITIRI

Njoftim!
Prej disa vitesh FGJH ofron një Master profesional në fushën e Përkthimit në bashkëpunim me Universitetin e Strasburgut, ITIRI (bashkëngjitur informacion i detajuar për këtë master). Studentët që duan të bëhen pjesë e këtij programi, duhet të aplikojnë në sekretarinë mësimore në degën Master shkencor në “Përkthim teknik, letrar dhe Interpretim” dhe njëherazi kërkesën e tyre t’ia dërgojnë me e-mail pedagoges Alba Frasheri: [email protected].
Ju mirëpresim!