Mbi hapjen e sezonit (extra) të riprovimeve dhe caktimin e datave të Diplomës, për studentët e Ciklit të parë, viti akademik 2020-2021

Njoftim !
Bashkëngjitur do të gjeni Urdhërin e Brendshëm Nr.124 datë 22.09.2021,
“Mbi hapjen e sezonit (extra) të riprovimeve dhe caktimin e datave të Diplomëss, për studentët e Ciklit të parë, viti akademik 2020-2021”.
Sezonit i riprovimeve do të jetë për studentët e Ciklit të Parë të studimeve Viti i III, që kanë për të shlyer deri në 12 kredite.
 
Datat e riprovimeve për Ciklin e Parë janë: 30 shtator dhe 1 tetor 2021.
 
Provimi perfundimtar i Diplomes për këtë mini sezoni jane datat 5 dhe 6 tetor 2021.
 
SUKSESE !