AADF, nërpërmjet projektit CleanScore për të nxitur kërkimin shkencor cilësor, ka ndërmarrë iniciativën për të zhvilluar “Konkursin Kombëtar të Punimeve Kërkimore”.

Njoftim !

AADF, nërpërmjet projektit CleanScore për të nxitur kërkimin shkencor cilësor, ka ndërmarrë iniciativën për të zhvilluar “Konkursin Kombëtar të Punimeve Kërkimore”. Pjesëmarrja në këtë konkurs është e hapur edhe për studentët e Fakultetit tonë. Aplikoni në www.cleanscore.al/konkursi

Çmimet për fituesit:

* Vendi i parë – 40.000 Lekë

* 2 vende të dyta – 20.000 Lekë

* 3 vende të treta – 15.000 Lekë

* Certifikatë pjesmarrje

AADF, nërpërmjet projektit CleanScore për të nxitur kërkimin shkencor cilësor, ka ndërmarrë iniciativën për të zhvilluar “Konkursin Kombëtar të Punimeve Kërkimore”.AADF, nërpërmjet projektit CleanScore për të nxitur kërkimin shkencor cilësor, ka ndërmarrë iniciativën për të zhvilluar “Konkursin Kombëtar të Punimeve Kërkimore”.